Kritische Ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx

Fasciatherapie 

methode Danis BoisKritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx


F.J.P. Hendrickx is de grondlegger en promotor van het basisconcept van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx (KOH).


Bij de kritische ontwikkelingsbegeleiding wordt zowel rekening gehouden met de stoornis zelf als met het hele gedragssysteem. Men vertrekt vanuit de reeds bestaande mogelijkheden en men bouwt deze verder uit via het lichaam.

De kritische ontwikkelingsbegeleider benadert de mens als een persoon-in-ontwikkeling, die zelf bepaalt hoe en wanneer zij/hij zich aanpast aan de kenmerken, veranderingen en actuele eisen van de omgeving.

De klemtoon wordt gelegd op de persoon die zelfstandig functioneert, daarbij zichzelf in stand houdt en die zich op eigen initiatief ontwikkelt in een natuurlijke, materiële, tijdruimtelijke en sociale wereld.

Deze visie op de persoon als autonoom gedragssysteem houdt in dat “opvoeding” begrepen moet worden als een individueel passende begeleiding van de persoonlijke, van binnenuit bepaalde levensdynamiek. Vandaar het beklemtoonde gebruik van de termen “begeleiding” en “begeleider”. Met “kritisch” wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment “individueel passend” gepland en georganiseerd wordt.

Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, en niet van wat zij/hij zou moeten zijn en kunnen.

Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen. Het betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van “haalbare uitdagingen” die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.


Indien u nog meer informatie wenst over de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx kan u terecht op de website www.vkoh.be
Fasciatherapie methode Danis Bois

 

"Fascia" is latijn voor bindweefsel. Onze huid, de wand van onze bloedvaten, onze ligamenten en pezen, feitelijk élke cel in ons lichaam is opgebouwd uit bindweefsel. (98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel). 

Dat bindweefsel is heel stress-gevoelig. Eigenlijk is belasting een beter woord, want gewone dagelijkse bezigheden vormen al een belasting voor ons systeem. Te veel, te weinig, te repetitieve belasting, zorgen ervoor dat de spanning die in het bindweefsel ontstaat, niet meer vanzelf terug oplost, of terugkeert naar een evenwichtige situatie. Hierdoor ontstaat er bewegingsbeperking, de stofwisseling verloopt niet meer optimaal (opslag van afvalstoffen, ontstaan van ontstekingen), je krijgt pijn.

 

De fasciatherapie werkt met zijn zachte manuele therapie op het herstellen van de beweging én het terug in evenwicht brengen van weefselspanningen.
De pedagogie die bij de therapie hoort, zorgt ervoor dat je terug leert waarnemen.
Zo leer je bewegen zonder pijn, anticiperen op situaties die je veel stress bezorgen, waarnemen dat jij zelf actie kan ondernemen.

 

Toepassingsgebieden

  • Aandoeningen van het bewegingsapparaat; rug- en nekklachten, spier- en gewrichtsaandoeningen, etc.

  • Functionele stoornissen gaande van “vage” pijnen van het bewegings- of verteringsstelsel tot CVS en fibromyalgie.

  • Vormende begeleiding bij burnout en depressie en bij aandacht- en perceptiestoornissen.

  • Daarbij optimaliseren we het functioneren en begeleiden daardoor de persoon in moeilijke levenssituaties.

 

Indien u nog meer informatie wenst over Fasciatherapie kan u terecht op de website www.fascia.be